Lê Phụng Hiểu - Dũng sĩ nổi danh thiên hạ và chuyện ném đao xa 10 dặm

Lê Phụng Hiểu - Dũng sĩ nổi danh thiên hạ và chuyện ném đao xa 10 dặm

Lê Phụng Hiểu là dũng sĩ nổi danh thiên hạ. Tên tuổi và công trạng của ông không những được sử sách lưu danh, mà còn được dân gian truyền tụng nghìn đời.

Vừa cập nhật