Người phụ nữ xứ Thanh làm hoàng hậu đầu tiên của nước Việt độc lập, tự chủ

Người phụ nữ xứ Thanh làm hoàng hậu đầu tiên của nước Việt độc lập, tự chủ

Người phụ nữ Xứ Thanh được Ngô Quyền, vị Tổ trung hưng thứ nhất, là vị vua “mưu tài, đánh giỏi, làm nên công nghiệp, dựng lại cơ đồ, đứng đầu các vua” phong làm Hoàng hậu ít được sử sách biết đến....

Vừa cập nhật