Thứ 4, 19/10/2016 | 09:41 GMT+7
Đăng bởi: Nguyễn Tuấn (thành viên tích cực)

Vào ngày 24/9/2016 nhà trường tổ chức họp phụ huynh toàn trường, thông báo triển khai kế hoạch năm học 2016-2017 và đồng thời thông báo các khoản đóng góp đầu năm học. Nhưng nội dung của danh sách đóng góp đầu năm không công khai, chỉ đọc lên cho phụ huynh nghe tổng số tiền cần đóng. Ngay buổi họp phụ huynh nhà trường đã tổ chức phát đơn đăng ký học tiếng Anh và Kỹ Năng Sống để phụ huynh đăng ký cho con em mình mà chưa có giới thiệu về nội dung triển khai của những Môn học này.

Các khoản đóng góp ở 1 lớp trong trường

Theo đó, có những khoản đóng góp được cho là thu theo công văn, nhưng số công văn không còn giá trị hiện hành. Qua tìm hiểu thì những khoản thu trái quy định đối chiếu với công văn 1524 và 1868 của sở giáo dục thanh hóa. Phụ huynh đã gặp hiệu trưởng nhà trường để trao đổi góp ý nhưng không thực hiện, ban giám hiệu nhà trường dùng việc học của con em trong trường để de dọa phụ huynh và học sinh. Tập thể phụ huynh đã có đơn tố cáo như dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh hóa, ngày 11 tháng 10 năm 2016

ĐƠN TỐ CÁO

( V/v Tổ chức dạy học, lạm thu, chi không minh bạch trong nhà trường)

 

            Kính gửi:     - UBND Xã Thiệu Châu – Huyện Thiệu hóa – Tỉnh Thanh hóa.

                                 - UBND Huyện Thiệu hóa - Phòng Giáo Dục Đào Tạo Huyện Thiệu Hóa.

                                 - Sở Giáo Dục Đào Tạo Thanh Hóa

    Chúng tôi hội cha mẹ học sinh trường Tiểu học Thiệu Châu – Huyện Thiệu hóa – Tỉnh Thanh hóa.

 Có đơn thư tố cáo các tổ  chức, cá nhân có tên sau đây:

1 - Ban Giám Hiệu trường Tiểu Học Thiệu Châu.

 

2 - Hội trưởng hội phụ huynh

 

            Những nội dung sai phạm được đối chiếu theo các văn bản quy định dưới đây:       

- Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chống lạm thu trong các trường và cơ sở giáo dục.

-  Công văn số 1524/SGDĐT-KHTC, ngày 04/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá. Về việc  hướng dẫn các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các đơn vị trường học năm học 2016 - 2017.

- Căn cứ công văn số 1868/SGDĐT-TTr ngày 15/9/2016 Về việc tiếp tục chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách.

- Căn cứ vào quyết định 2650/QĐ- UBND, về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Căn cứ thông tư Số: 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh

            Ngày 24/9/2016 Ban giám hiệu nhà trường tiểu học Thiệu Châu tổ chức họp phụ huynh toàn trường để triển khai kế hoạch thực hiện năm học 2016-2017. Đồng thời phổ biến các khoản đóng góp trong năm học.  Trong đó có các khoản về xã hội hóa được cố định 200.000 đồng/học sinh/năm; Tiền XHH các cuộc thi cố định: 60.000 đồng/ học sinh/ năm; Tiền hỗ trợ tu bổ thiết bị điện cố định: 50.000 đồng/học sinh/ năm.

Sau cuộc họp phụ huynh chúng tôi đã trao đổi, góp ý kiến về việc thu tiền XHH với Ông Hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng so với những gì được quy định tại công văn 1524/SGDĐT-KHTC, và thông tư  55/2011/TT-BGDĐT.

            Trong buổi họp phụ huynh ngày 24/9/2016 tập thể nhà trường và giáo viên chủ nhiệm không công khai các khoản đóng góp, đã cố gắng giải thích sai dãn đến toàn thể phụ huynh học sinh hiểu sai về việc học buổi 2 tại trường là học thêm với mức đóng góp ( Từ 8.000đ đến 10.000đ/1 học sinh/ buổi)

            Khối 3 mỗi em là: 8.000đ  x  9 tháng = 1.440000đ / HS / Năm

            Khối 4, 5 là: 10.000đ   x 9 tháng  = 1.800000đ/ HS / Năm

            Khoản tiền này được nhà trường gọi là tiết trông trẻ "Trông trẻ ngoài giờ tiết 2 và tiết 4 " Về vấn đề này chúng tôi nghỉ nhà trường đã thu trái với quy định của Sở Giáo dục tại công văn số 1524/SGDĐT-KHTC và công văn số 1868/SGDĐT-TTr  ( Vì phụ huynh chúng tôi chưa có đơn yêu cầu nhà trường tổ chức dạy thêm và trông trẻ ở tiết2, tiết 4)

            Nhà trường không thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo tại Quyết định 2650/QĐ- UBND. Mà tổ chức học thêm và thu tiền học thêm  + tiền điện của học sinh. từ ngày 22/8/2016  đến ngày 31/ 08 /2016 ( 8 buổi học) Nhà trường đã thu 100.000 đồng/học sinh.

            Tổ chức, kêu gọi, vận động học sinh và phụ huynh đăng ký học Tiếng Anh = 450.000 đồng/năm, Kỹ Năm Sống = 450.000 đồng/năm trong nhà trường. Làm trái với quy định của Bộ Giáo Dục và Sở Giáo Dục Thanh Hóa, làm tăng gánh nặng về các khoản đóng góp  đầu năm cho cha mẹ học sinh. Gây bất bình trong dư luận xã hội.

            Không nghiêm chỉnh tổ chức lịch học buổi 2/ngày cho học sinh các khối lớp 1, khối lớp 2 và lớp 3B. ( Từ ngày 06/09/ 2016 nhà trường tổ chức dạy 2 buổi/ ngày đối với 6 lớp ở 3 khối “ Khối 3 khối 4 khối 5”  Đối với khối 1 khối 2 học sinh nghỉ buổi chiều – Đến  ngày 24/09/ 2016. Sau khi họp phụ huynh song thì nhà trường tổ chức dạy buổi chiều cho khối 1, khối 2, 4 buổi chiều. Cũng trong cuộc họp phụ huynh ngày 24/9/2016 Đa phần phụ huynh lớp 3B có ý kiến không đồng ý nộp tiền buổi 2 ( tiết trông trẻ) Thì ngay ngày 26/9/2016. GVCN thông báo với học sinh của lớp 3B là. “ Lớp 3B không được học buổi chiều nữa nên các em nghỉ học” Nhưng lại tổ chức học thêm cho khối 1, khối 2 để thu tiền. ( Khi các phụ huynh của học sinh khối 1 khối 2 phản đối về việc thu tiền thì cũng ngay lập tức ngày 3/10/2016. GVCN của khối 1, khối 2 thông báo cho các em nghỉ học buổi chiều. Gây áp lực với học sinh có phụ huynh không đóng tiền 8.000 đồng bằng nhiều hình thức phản giáo dục như: Cho HS đứng trước bảng kỷ luật ở lớp 1A, dọa đuổi HS  ra khỏi lớp ở buổi học tăng tiết tại lớp mình (việc này đã được phản ánh lên Hiệu Trưởng). Nhà trường cố tình xếp thời khóa biểu để học sinh các lớp đến trường bằng khung giờ khác nhau (ở buổi 2). Gây sáo trộn tinh thần học tập của học sinh... Làm trái với quy định của công văn 1524/SGDĐT-KHTC và 1868/SGDĐT-TTr Gây phẩn nộ trong nhân dân địa phương.

            Ông Hà Hữu Long và Bà Đỗ Thị  Nhung -  Đùn đẩy trách nhiệm của nhà trường cho các tổ chức Như. BCH Hội Phụ Huynh và UBND Xã Thiệu Châu về các khoản đóng góp tiền học thêm(học thêm buổi 2, Tiếng Anh, Kỹ năng sống),thu tiền xã hội hóa đổ đường bê tông cổng trường, mua sắm bàn ghế văn phòng, đóng góp quỹ Phụ huynh, Tiền XHH các cuộc thi, tiền hỗ trợ tu bổ thiết bị điện. Đùn đẩy trách nhiệm về việc không bố trí giờ học buổi 2/ngày là do Phòng Giáo dục huyện có công văn chỉ đạo, đùn đẩy trách nhiệm thu tiền đầu năm học cao là do giáo viên chủ nhiệm các lớp tự ý tổ chức thu, chứ nhà trường không chỉ đạo

            Trong các trưởng ban liên lạc Hội Phụ Huynh trường, có những phát ngôn về việc học thêm không chuẩn mực, được ghi nhận tại cuộc họp ngày 24/9/2016 . Gây bất bình trong dư luận và tinh thần chỉ đạo của sở về việc cấm dạy thêm, học thêm. Không thảo luận với hội cha mẹ học sinh trước khi đi dến thống nhất, đã cùng nhà trường đi đến quyết định về những khoản thu "không tự nguyện" chi "không rõ ràng". Không tuân thủ quy định của thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về điều lệ hoạt động của hội cha mẹ học sinh và chỉ đạo tại công văn 1524/SGDĐT-KHTC.

            Với rất nhiều những sai phạm của tập thể và cá nhân nêu trên tại Trường Tiểu học Thiệu Châu. Chúng tôi là những người giám hộ của các em học sinh ( Hội Cha mẹ học sinh) viết  đơn tố cáo này kính gửi các ban nghành có thẩm quyền sớm giải quyết triệt để những sai phạm nêu trên. Đem lại môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa, không gây nên bức xúc trong sư luận và ngoài xã hôi.

Chúng tôi, cam đoan những gì trình bày trong đơn tố cáo là sự thật. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu như tố cáo sai!

            Toàn bộ thông tin trong đơn tố cáo này là danh sách họ tên và xác nhận chữ ký về việc tố cáo của chúng tôi. Chúng tôi công khai thông tin tố cáo trên các báo điện tử, trang Facebook cá nhân và Group Hội phụ huynh của trường để toàn thể mọi người cùng tham ra thảo luận và đóng góp ý kiến.

Danh sách chữ ký của phụ huynh trong trường

Danh sách chữ ký của phụ huynh trong trường

Danh sách chữ ký phụ huynh tố cáo

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Nguyễn Tuấn (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Xem nhiều nhất
Bạn đọc quan tâm