Thứ 5, 08/12/2016 | 18:30 GMT+7
Đăng bởi: Thế Vinh (thành viên tích cực)
Báo Văn Hóa và Đời Sống

Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Hàm Rồng.

Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Hàm Rồng được đánh giá là một trong những di tích trọng điểm trên địa bàn TP. Thanh Hóa. Cùng với việc bảo tồn, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thì khu di tích cũng đang từng bước phát huy giá trị về mặt du lịch.

Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Hàm Rồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị giai đoạn 2016 - 2020 và đến năm 2025. Thực hiện quy hoạch này, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn được quy hoạch. Tích cực triển khai kế hoạch để đảm bảo tiến độ, chất lượng và lộ trình của quy hoạch và kế hoạch đề ra.

Theo đó, các cấp, ngành đang tích cực thực hiện các biện pháp như: nâng cao nhận thức cho người dân thông qua công tác tuyên truyền về việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị; nâng cao nhận thức cho các nhà quản lý, nhà đầu tư và cộng đồng về bảo tồn và phát huy các giá trị di tích theo hướng khai thác đi đôi với bảo tồn; tích cực quảng bá, giới thiệu các di tích và danh lam thắng cảnh trong khu vực được quy hoạch; chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà đầu tư;...

 

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Thế Vinh (thành viên tích cực)
Báo Văn Hóa và Đời Sống
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm