Thứ 3, 20/9/2016 | 16:47 GMT+7
Đăng bởi: Thế Vinh (thành viên tích cực)


Nhà hát Lam Sơn một địa chỉ du lịch tại TP. Thanh Hóa.


Theo đó, không gian phát triển du lịch là trên địa bàn TP. Thanh Hóa với diện tích tự nhiên 164,77km vuông, gồm 20 phường và 17 xã, trong đó tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển du lịch giai đoạn 2011 - 2015; đề ra nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Mục tiêu của đề án nhằm xác định một số giải pháp cơ bản mang tính đột phá, đẩy mạnh phát triển du lịch TP. Thanh Hóa tương xứng vị thế và tiềm năng, đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - Xã hội của địa phương và du lịch cả tỉnh, cả nước.

UBND tỉnh yêu cầu xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch TP. Thanh Hóa trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh, của vùng và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch TP. Thanh Hóa; xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch TP. Thanh Hóa, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch TP. Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Xây dựng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng, định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch.

 

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Thế Vinh (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm