Thứ 4, 21/9/2016 | 10:13 GMT+7
Đăng bởi: Thương Ngọc (thành viên tích cực)


Báo cáo đề án thành lập Sở Du lịch Thanh Hóa.


Tại hội nghị, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa trình bày báo cáo đề án “Thành lập Sở Du lịch Thanh Hóa, trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch; Kiện toàn Sở VH,TT&DL thành Sở VH&TT Thanh Hóa.

Báo cáo nêu rõ, với lợi thế về mặt địa lý, được thiên nhiên ưu đãi và có một truyền thống văn hóa lâu đời, ngành du lịch tỉnh có nhiều tiềm năng và thế mạnh để tổng hợp các nguồn lực phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, trở thành một trong những trung tâm du lịch của Việt Nam.

Đặc biệt, những năm gần đây, hoạt động du lịch Thanh Hóa đã có bước phát triển đột phá, thu hút đầu tư du lịch tăng mạnh, các chỉ tiêu du lịch phát triển với tốc độ nhanh, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tuy nhiên, bộ máy, nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch mỏng, chưa đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong khi địa bàn rộng, vì vậy Thanh Hóa vẫn chưa khai thác phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng vốn có, nhiều di tích, danh thắng có giá trị chưa được khai thác hiệu quả; sản phẩm, dịch vụ du lịch thiếu và chưa chuyên nghiệp; môi trường du lịch thiếu tính bền vững.

Việc Thành lập Sở Du lịch Thanh Hóa, sẽ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về du lịch trong tình hình mới, góp phần thực hiện Quyết định số 290 ngày 27/5/2016 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020, trong đó xác định mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước vào năm 2020 với mục tiêu ngày càng đóng góp nhiều hơn cho ngân sách tỉnh.

Sau khi thành lập Sở Du lịch Thanh Hóa trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch, Sở VH,TT&DL sẽ được đổi tên thành Sở Văn hóa & Thể thao; quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa & Thể thao Thanh Hóa. Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với đề án, đặc biệt nghiên cứu lại cơ cấu tổ chức lãnh đạo Sở, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đồng thời thống nhất cao với việc thành lập Sở Du lịch.

Phát biểu kết luận nộng dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, đánh giá cao sự cố gắng Xây dựng đề án của các ban, ngành có liên quan. UBND tỉnh thống nhất chủ trương thành lập Sở Du lịch báo cáo Ban Thường vụ, HĐND và Chính phủ.


 

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Thương Ngọc (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Xem nhiều nhất
Bạn đọc quan tâm