Thứ 4, 14/9/2016 | 09:46 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (t.h) (thành viên tích cực)


Thành Nhà Hồ


Đề án Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng huyện Vĩnh Lộc nhằm phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với những sản phẩm truyền thống để phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch, phù hợp với điều kiện chung của huyện, phấn đấu đưa huyện Vĩnh Lộc thành huyện trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh. Nguồn lực đầu tư phát triển du lịch được tận dụng và lồng ghép trong các dự án đầu tư, các chương trình mục tiêu để giảm chi phí và tăng hiệu quả chung. Thực hiện thí điểm phát triển du lịch cộng đồng tại một số cụm du lịch bao gồm các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Tiến, Vĩnh Long, Vĩnh Ninh, Vĩnh Hùng, Vĩnh An; qua đó, rút Kinh nghiệm và dần mở rộng quy mô thực hiện tại các địa điểm khác trong huyện.
 
Tổng kinh phí thực hiện dự kiến 597,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 23,16 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã 28,81 tỷ đồng, Xã hội hóa 535,13 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2020 huyện Vĩnh Lộc thu hút được 8.000 lượt khách du lịch quốc tế, 216.000 lượt khách du lịch nội địa; năm 2025 thu hút được 13.500 lượt khách du lịch quốc tế, 383.600 lượt khách nội địa; năm 2030 thu hút được 20.000 lượt khách du lịch quốc tế, 640.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ hoạt động du lịch: năm 2020 đạt 106,4 tỷ đồng; năm 2025 đạt 242,2 tỷ đồng; năm 2030 đạt 494,4 tỷ đồng. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ loại hình du lịch cộng đồng (homestay): Năm 2016, có 20 hộ; năm 2020 có 70 hộ; năm 2025 có 100 hộ; đến năm 2030 là 150 hộ, tham gia cung cấp dịch vụ homestay. Năm 2020, có 5 khách sạn 1 sao, 15 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn đón khách du lịch, 12 nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Năm 2030, có 10 khách sạn 1 sao, 5 khách sạn 2 sao, 35 nhà nghỉ và 50 nhà hàng đạt tiêu chuẩn đón khách du lịch.
 
Bên cạnh đó, Đề án phát triển du lịch dựa vào cộng đồng còn tạo Việc làm cho địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo. Năm 2020 cần có tồng số 930 Lao động (trong đó 600 lao động được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ du lịch, chiếm 65%). Năm 2025 là 1.740 lao động (trong đó có 1.220 lao động được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ du lịch, chiếm 70%). Năm 2030 cần có 3.030 lao động (trong đó có 2.270 lao động được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ du lịch, chiếm 75%). Phấn đấu đến năm 2020 phát triển du lịch “xanh”, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường; 100% các hộ tham gia du lịch cộng đồng sử dụng Nước sạch; 70% các điểm đến du lịch cộng đồng có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; nước thải và rác thải tại khu dân cư và các khu vực tham quan du lịch được thu gom, xử lý.

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (t.h) (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!