Thứ 4, 01/6/2016 | 08:28 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)

Bộ GD&ĐT có văn bản Yêu cầu, Sở GD&ĐT, Cục nhà trường, các trường đại học chủ trì cụm thi thành lập và công khai đường dây nóng trong suốt quá trình coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, công bố kết quả thi để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.
 
Theo đó, các cơ sở phải báo cáo số điện thoại đường dây nóng; họ tên, điện thoại liên hệ của trưởng đoàn thanh tra hoặc trưởng đoàn kiểm tra về thanh tra Bộ GD&ĐT trước ngày 20/6.

 

Bộ GD&ĐT công bố đường dây nóng phản ánh tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia.


Đồng thời, báo cáo nhanh về những vi phạm về Trực thanh tra thi của Bộ GD&ĐT bằng điện thoại, email hoặc fax. Kết luận thanh tra hoặc thông báo kết quả kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia về Thanh tra Bộ GD&ĐT, chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT công khai số điện thoại trực thanh tra thi: 04.36231285; 1658528475; Fax: 04.38693145,

Email: thanhtradiaphuong@moet.edu.vn

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ thi THPT quốc gia sẽ được thực hiện như sau: Khi nhận được phản ánh vi phạm quy chế thi thì đơn vị tiếp nhận thông tin cần hướng dẫn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp khiếu nại về công tác tổ chức thi, hồ sơ và điểm bài thi… giải quyết theo Quy chế thi THPT quốc gia; Trường hợp tố cáo vi phạm quy chế thi thì tổ chức xác minh hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý theo Quy chế thi THPT quốc gia và Điều 33 Luật tố cáo.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, năm nay, nội dung thanh tra thi tại Kỳ thi THPT quốc gia bao gồm: Công tác chuẩn bị thi; Công tác coi thi; Công tác chấm thi; Công tác phúc khảo; Công tác xét công nhận tốt nghiệp.

Nội dung thanh tra thi bao gồm: Công tác chuẩn bị thi; Công tác coi thi; Công tác chấm thi; Công tác phúc khảo; Công tác xét công nhận tốt nghiệp. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ thi sẽ được thực hiện như sau: Khi nhận được phản ánh vi phạm quy chế thi thì hướng dẫn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp khiếu nại về công tác tổ chức thi, hồ sơ và điểm bài thi…: giải quyết theo Quy chế thi THPT quốc gia. Trường hợp tố cáo vi phạm quy chế thi: tổ chức xác minh hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý theo Quy chế thi THPT quốc gia.

Theo Bộ GD&ĐT, công khai và tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng nhằm theo dõi sát thông tin của phụ huynh, của nhân dân để có Phương án xử lý kịp thời, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi Học tập của học sinh.


 

Thu Thủy

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!