Thứ 4, 22/6/2016 | 09:55 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Hệ vừa làm vừa học thi như hệ chính quy.


Theo đó, phương thức tuyển sinh VLVH gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Các quy định về phương thức tuyển sinh, số lần, thời điểm tuyển sinh trong năm và địa điểm tổ chức phải được đăng trên website của trường trước kỳ tuyển sinh 3 tháng.

Việc tổ chức và quản lý đào tạo VLVH được thực hiện theo học chế tín chỉ, chương trình đào tạo có nội dung như chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy.

Đề thi kết thúc học phần phải sử dụng ngân hàng đề thi chung với hệ đào tạo chính quy của cơ sở đào tạo.

Người học theo hình thức VLVH có thể học và thi để tích lũy một số tín chỉ cùng hệ đào tạo chính quy. Điểm đánh giá học phần, điều kiện xét Tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp cũng được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành.

 

 

PV

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm