Thứ 4, 14/12/2016 | 20:12 GMT+7
Đăng bởi: Biên Thùy (thành viên tích cực)
Nguyễn Quỳnh/Giáo Dục Thời Đại

Ảnh minh họa.

Theo đó, mức kinh phí hỗ trợ để mở rộng, nâng cấp nhà ở nội trú cho học sinh miền núi cao được lấy từ nguồn ngân sách của tỉnh với 100% chi phí xây lắp. Phần còn lại do ngân sách huyện đảm nhận (gồm chi phí thiết bị, bố trí quỹ đất và giải phóng mặt bằng (nếu có)).

Để đảm bảo mục tiêu theo lộ trình của Đề án, kịp thời đưa công trình vào sử dụng trong học ký II, năm học 2016-2017, bố trí khoảng 90% nhu cầu ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các dự án thuộc danh mục đầu tư năm 2015 và năm 2016 đã được phê duyệt. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là 65,091 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn kinh phí năm 2015 đã được phê duyệt chuyển sang thực hiện năm 2016 là 49,300 tỷ đồng; nguồn kinh phí thực hiện Đề án mở rộng, nâng cấp khu nhà ở nội trú cho học sinh các huyện miền núi cao tỉnh Thanh Hóa bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2016 là 17,791 tỷ đồng; nguồn kinh phí còn lại chưa phân bổ là 10,209 tỷ đồng.  

Chủ tịch UBND tỉnh thanh Hóa cũng giao cho các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ cho các chủ đầu tư là đơn vị dự toán cấp tỉnh và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện là chủ đầu tư, đảm bảo theo quy định hiện hành.

Đồng thời, các chủ dự án có trách nhiệm khẩn trương tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, nội dung, đối tượng, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định.

 

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Biên Thùy (thành viên tích cực)
Nguyễn Quỳnh/Giáo Dục Thời Đại
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!