Thứ 3, 23/8/2016 | 15:38 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Ảnh minh họa.


Kế hoạch được ban hành với mục đích cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - Xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, lao động lành nghề cho các tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất khẩu lao động.

Phấn đấu đến năm 2020, trình độ nhân lực của tỉnh đạt khá so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đưa năng suất lao động của tỉnh bằng và vượt mức bình quân chung của cả nước.

 

Qua đó nâng cao nhận thức, xác định cụ thể trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ sở đào tạo, các đơn vị có sử dụng lao động trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động xã hội của tỉnh.

Nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực; Tập trung nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo cho các cơ sở đào tạo, lực chọn ngành nghề, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh để tập trung đào tạo.

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đào tạo, thu hút đội ngũ chuyên gia đầu ngành, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ doanh nhân, thức đẩy phát triển doanh nghiệp.

 

Tập trung đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, phục vụ xuất khẩu lao động; Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

 

 

Nguồn UBND tỉnh

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm