Thứ 4, 14/9/2016 | 08:49 GMT+7
Đăng bởi: Thu Thủy (t.h) (thành viên tích cực)


Lớp học trường THPT Lam Sơn.


Theo đó, đối với trường THPT và THPT công lập là 42 học sinh/lớp với 2,2 giáo viên/lớp, trong đó mỗi trường có Hiệu trưởng và một số Phó Hiệu trưởng. Số lượng Phó Hiệu trưởng được quy định theo hạng trường (hạng I là 3, hạng II là 2 và hạng III là 1); số nhân viên hành chính cũng được định mức theo hạng trường (hạng I: 4 người, hạng II: 3 người, hạng III: 3 người).

Đối với cấp THPT trong Trường THPT có 2 cấp học thì số lượng học sinh được quy định là 42 học sinh/lớp và 2,20 giáo viên/lớp. Riêng cấp THCS sẽ được phân theo vùng. Theo đó,khu vực Thành phố, Thị xã là 41 học sinh/ lớp; đồng bằng trung du ven biển 39 học sinh/lớp; núi thấp 37 học sinh/lớp; núi cao 34 học sinh/lớp và 1,85 giáo viên/lớp.

Trường THPT chuyên Lam Sơn, TP. Thanh Hóa không được quá 35 học sinh/lớp; 3,10 giáo viên/ lớp; cơ cấu cán bộ quản lý nhà trường có 1 hiệu trưởng, 3 hiệu phó và 13 nhân viên hành chính.

Còn Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh cũng không quá 35 học sinh/lớp; 2,40 giáo viên/lớp, cơ cấu cán bộ quản lý nhà trường gồm 1 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng. Riêng nhân viên hành chính là 10 hoặc 11 người, nếu quy mô trường trên 400 học sinh.

Đối với cán bộ chuyên trách làm công tác Đoàn, Hội trong trường được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 6-2-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề và các quy định hiện hành của pháp luật.

Theo quyết định này của Chủ tịch UBND tỉnh thì các quy định trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Thu Thủy (t.h) (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm