Thứ 3, 26/7/2016 | 06:54 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Ảnh minh họa.


Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập 4 tổ kiểm tra, rà soát, các tổ này sẽ tự giải thể ngay sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Các tổ kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xác định chính xác số liệu về số trường, số lớp, số học sinh, việc bố trí học sinh/lớp, giáo viên/lớp ở khối Mầm non, Tiểu học và THCS của các huyện, thị xã, thành phố.

Trên cơ sở định mức quy định của Trung ương, của tỉnh, số liệu thẩm tra chính xác về số trường, số lớp, số học sinh để xác định cụ thể biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hành chính đối với từng cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS của từng huyện, thị xã, thành phố năm học 2016-2017.

Trong đó, tổ số 1 có trách nhiệm tổng hợp kết quả của các tổ số 2,3,4 và đề xuất cụ thể biên chế Sự nghiệp giáo dục và đào tạo khối Mầm non, Tiểu học và THCS năm học 2016-2017 của các huyện, thị xã, thành phố, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời giao Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT có trách nhiệm cung cấp cho các thành viên các tổ kiểm tra các căn cứ pháp lý, các quy định của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa như: Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục; định mức số lượng người làm việc các cấp học; quy định sắp xếp các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và trường Phổ thông có nhiều cấp học; kết quả thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT năm 2016 (Sở GD&ĐT cung cấp); các báo cáo rà soát thực trạng về trường, lớp, học sinh, giáo viên trong năm 2016 (Sở Nội vụ cung cấp)...và các quy định hiện hành có liên quan.

Cùng với đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn của liên ngành Giáo dục và Nội vụ về mức bình quân học sinh/lớp học và định mức biên chế các bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính đối với từng cấp học; cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra, rà soát.

Thời gian thực hiện từ 25-28/7, các tổ có trách nhiệm thông báo cho các huyện, thị xã, thành phố biết để phối hợp thực hiện.

 

 

Thu Thủy

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm