Thứ 5, 08/12/2016 | 10:59 GMT+7
Đăng bởi: Thu Thủy (thành viên tích cực)


Bất cập về thừa, Thiếu giáo viên, nhân viên hành chính.

Theo báo cáo của Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa thì tổng số biên chế Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT tạm giao năm học 2016 - 2017 của tỉnh Thanh Hóa là 48.666. Còn tổng số cán bộ (CB), giáo viên (GV), nhân viên hành chính (NVHC) hiện có là 49.426 người.

Nhu cầu số lượng người làm việc theo quy định của tỉnh Thanh Hóa ở các cấp học năm học 2016 - 2017 là 53.235 người. So với biên chế tạm giao năm học 2016 - 2017 thì nhu cầu biên chế theo quy định của tỉnh Thanh Hóa ở cấp Mầm non còn thiếu 4.123 người, Tiểu học thiếu 1.223, THCS thừa 256 và THPT thiếu 521 người.

So với biên chế hiện có thì nhu cầu biên chế theo quy định cấp Mầm non còn thiếu 2.636, Tiểu học thiếu 1.801 người, THCS thừa 958 người và THPT thiếu 331 người.

Còn nhu cầu thực tế tại các cấp học năm học 2016 - 2017 là 53.664. So với biên chế hiện có thì Mầm non còn thiếu 2.874, Tiểu học thiếu 1.797, THCS thừa 763 và THPT thiếu 339.

Ngày 26/8/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 9656/UBND-VX về việc sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ quản lý, GV, NVHC các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; các huyện, thị, thành phố tiến hành sắp xếp, điều chuyển cán bộ quản lý, GV, NVHC trong phạm vi huyện, đến nay đã điều chuyển được 1.371 người.

Theo bà Phạm Thị Hằng, giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, nguyên nhân của việc thiếu GV trên là do tác động từ việc tăng - giảm dân số cơ học dẫn đến số lượng học sinh các cấp Mầm non, Tiểu học và THCS giảm mạnh những năm trước đây, do đó thừa GV, đặc biệt là GV THCS.

Trong những năm gần đây, số lượng học sinh Mầm non, Tiểu học lại tăng dần lên. Nhưng biên chế GV hàng năm không được giao bổ sung, hoặc sắp xếp điều chuyển GV từ THCS xuống bậc Tiểu học hoặc Mầm non chưa được nhiều.

Bên cạnh đó, thực hiện các văn bản quy định của nhà nước và của UBND tỉnh Thanh Hóa một số huyện tuyển dụng và hợp đồng GV không đúng quy định, không báo cáo UBND tỉnh.

Bà Hằng cho biết, giải pháp mà Sở GD&ĐT đưa ra để khắc phục tình trạng thừa, thiếu GV các cấp học là UBND các huyện căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh bố trí, sắp xếp, điều động đội ngũ cán bộ quản lý, GV, nhân viên hành chính theo đúng quy định trên địa bàn huyện quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết bổ sung biên chế GV cho bậc học Mầm non còn thiếu do Học sinh tăng, GV Tiểu học cho đủ định mức 1,5 GV/lớp đối với trường chuẩn quốc gia; GV thiếu cho các bộ môn còn thiếu đối với bậc THCS và THPT.

Trong trường hợp Trung ương không cho tăng chỉ tiêu biên chế thì cho phép các huyện được Hợp đồng GV để đáp ứng nhu cầu Giảng dạy, đặc biệt đối với GV Mầm non, Tiểu học.

 

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Thu Thủy (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm