Thứ 3, 08/11/2016 | 08:25 GMT+7
Đăng bởi: Bích Hải (thành viên tích cực)Dự án do Chi cục Lâm nghiệp Thanh Hóa chủ trì. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 9/2016 đến tháng 2/2020 với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng. Trong đó: Sự nghiệp khoa học TW 4,5 tỷ đồng, sự nghiệp khoa học địa phương 950 triệu đồng, nguồn khác 100 triệu đồng. Kinh phí đối ứng của tỉnh năm 2016 là 250 triệu đồng, được trích từ nguồn sự nghiệp khoa học năm 2016 chưa phân bổ.
 
Căn cứ vào Quyết định và danh mục các nhiệm vụ khoa học, công nghệ được duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm các đề tài, dự án, ký kết các hợp đồng nghiên cứu, có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, kiểm tra và thành lập hội đồng nghiệm thu, báo cáo kết quả về UBND tỉnh; Sở Tài chính cấp kinh phí trực tiếp cho các cơ quan chủ trì, chủ đề tài, dự án để triển khai thực hiện; theo dõi việc sử dụng kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí đã cấp cho các đơn vị; Các cơ quan chủ trì và chủ nhiệm các đề tài, dự án chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung đề tài, dự án được duyệt, quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định, hiệu quả cao.

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bích Hải (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm