Thứ 3, 12/7/2016 | 13:18 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Ảnh minh họa.


Trên 1.470 tỷ đồng là số thu ngân sách khu vực thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, tăng 43,7%% so với cùng kỳ. Ngoài lĩnh vực đầu tư nước ngoài, có một số lĩnh vực, sắc thuế có ảnh hưởng tích cực đến công tác thu ngân sách Nhà nước của tỉnh, đó là: thuế thu nhập cá nhân, thu lệ phí trước bạ và thuế bảo vệ môi trường.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tăng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm, mà trước hết phải kể đến tình hình Kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá; huy động vốn đầu tư, kim ngạch xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ. Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút vốn đầu tư trong nước và trực tiếp của nước ngoài tiếp tục được cải thiện; doanh nghiệp được quan tâm tháo gỡ Khó khăn, tạo điều kiện để sản xuất kinh doanh phát triển.

Cùng với đó, ngành thuế Thanh Hóa đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, kê khai, quyết toán thuế; coi trọng công tác tuyên truyền, khen thưởng những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật thuế, thực hiện chính sách thuế một cách công khai, minh bạch. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế mà mỗi địa phương, đơn vị có những giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế cụ thể phù hợp và hiệu quả.

Trên cơ sở dự báo tình hình 6 tháng cuối năm và những thuận lợi ở một số lĩnh vực, Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách năm 2016 đạt mục tiêu 11.100 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu trên, ngành thuế Thanh Hóa đang chủ động triển khai các giải pháp cụ thể, sát với điều kiện thực tế nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của ngành thuế, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, toàn tỉnh đang phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước trong năm 2016.

 

 

Theo TTV

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!