Thứ 4, 07/9/2016 | 09:10 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Theo đó, đích thân ông Chiến làm Trưởng ban chỉ đạo cùng với 3 vị Phó Bí thư tỉnh ủy làm phó ban chỉ đạo công tác này; 13 thành viên khác là các ủy viên thường vụ tỉnh ủy và những người đang giữ trọng trách bên phía UBND tỉnh.

 


Nhiệm vụ và quyền hạn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đầu tư trên địa bàn. Yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tiến độ triển khai các dự án lớn, các dự án trọng điểm; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xử lý kịp thời mọi vướng mắc về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; Chỉ đạo giải quyết Khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cho nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để triển khai dự án...

Trưởng ban, phó trưởng ban chỉ đạo và các thành viên ban chỉ đạo được phép huy động cán bộ, Công chức, Viên chức của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ. Ban chỉ đạo tổ chức họp giao ban mỗi quý một lần, trừ trường hợp đột xuất. Thành viên ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Văn phòng Tỉnh ủy sẽ là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo công tác đầu tư trên địa bàn tỉnh...

 

 

 

Theo Sĩ Chức/Đầu Tư

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm