Thứ 6, 18/11/2016 | 08:00 GMT+7
Đăng bởi: Mai Nguyễn (thành viên tích cực)


Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người Lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2017 mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng đúng như phương án đã được Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất Chính phủ hồi tháng 8.

Cụ thể mức tăng đối với lao động ở các địa phương thuộc vùng I là 250.000 đồng, tương đương 7,1 %. Vùng II tăng 220.000 đồng (7,1 %), vùng III tăng 200.000 đồng (7,4 %) và vùng IV là 180.000 đồng (7,9 %). Các mức cụ thể như sau:

Vùng I: Từ 3,5 tăng lên 3,75 triệu đồng/tháng.

Vùng II: Từ 3,1 tăng lên 3,32 triệu đồng/tháng.

Vùng III: Từ 2,7 tăng lên 2,9 triệu đồng/tháng.

Vùng IV: Từ 2,4 tăng lên 2,58 triệu đồng/tháng.

Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng gồm doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp FDI); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ Gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Bên cạnh đó, Nghị định trên cũng áp dụng với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê lao động...

Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

 

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Mai Nguyễn (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm