Thứ 4, 29/6/2016 | 14:27 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Ảnh minh họa.


Quy hoạch vùng nguyên liệu cá rô phi phục vụ chế biến, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015-2025 với mục tiêu khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng mặt nước, đất đai, tạo điều kiện để cá rô phi trở thành con nuôi chủ lực, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho chế biến, xuất khẩu; tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu Kinh tế trong khối nông nghiệp, thúc đẩy nuôi trồng thủy sản có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân; gắn phát triển vùng nguyên liệu với các nhà máy chế biến thủy sản; thu hút các nguồn vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào vùng nguyên liệu và chế biến xuất khẩu.
 
Tổng diện tích quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu cá rô phi phục vụ chế biến, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 là 1.537ha với 41 vùng nguyên liệu; trong đó, giai đoạn từ năm 2015-2020 là 1.010 ha với 21 vùng nguyên liệu, giai đoạn 2021-2025 là 527 ha với 20 vùng quy hoạch.

 

Tổng nhu cầu đầu tư vùng nguyên liệu cá rô phi đến năm 2025 khoảng 1.125 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách 153 tỷ đồng, chiếm khoảng 13,6% tổng vốn đầu tư; vốn doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác 972 tỷ đồng chiếm khoảng 86,4% vốn đầu tư. Vốn thực hiện quy hoạch giai đoạn 2015-2020 là 758 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025 là 367 tỷ đồng.

 

 

Nguồn UBND tỉnh

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm