Thứ 7 30/7/2016 | 14:58 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)

 

Huyện Yên Định đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Sáng ngày 29/7/2016 Đoàn công tác liên ngành của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng NTM do đồng chí Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình nợ đọng trong xây dựng NTM tại địa phương.

 

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối - BCĐ Chương trình Phát triển nông nghiệp và Xây dựng NTM tỉnh, tính đến tháng 7/2016 bình quân toàn tỉnh đạt  13,7 tiêu chí/xã; có 114 xã đạt chuẩn NTM, bằng 97% kế hoạch; có 01 huyện (Yên Định) được Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM; có 194 thôn, bản được các huyện công nhận đạt chuẩn NTM. Giai đoạn 2011 - 2015, tổng vốn Ngân sách Trung ương, Trái phiếu Chính phủ, Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho Chương trình NTM là 1.183,595 tỷ đồng. Lũy kế nợ xây dựng cơ bản đến 30/6/2016 là 991,085 tỷ đồng, bình quân 1,732 tỷ đồng/xã. So với năm 2015 đã giảm nợ tuyệt đối được 134,033 tỷ đồng. Qua báo cáo của các địa phương và kiểm tra theo dõi cho thấy, trong những năm qua, không có tình trạng các địa phương đi vay để thực hiện xây dựng các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Sau hơn 5 năm thực hiện (2010 - 2015), chương trình xây dựng NTM của Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương. Toàn tỉnh huy động được hơn 27.000 tỷ đồng cho chương trình. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016 tổng nguồn lực cho xây dựng NTM là 3.139,24 tỷ đồng; bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí so với năm 2015, đạt 44,4% so với mục tiêu năm 2016. Phấn đấu hết năm 2016 Thanh Hóa có 45 xã đạt chuẩn NTM, bình quân tiêu chí đạt 14,2 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí; mỗi huyện miền núi có từ 5 thôn, bản trở lên đạt chuẩn NTM.

Đến nay Thanh Hóa có 114 xã đạt chuẩn NTM; có 1 huyện đạt chuẩn NTM là Yên Định. Đây là huyện thứ 23 của cả nước đạt chuẩn NTM và là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc trung bộ được công nhận đạt chuẩn NTM.

 

 

 

Theo Đức Thọ/Báo Pháp Luật

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm