Thứ 6, 02/12/2016 | 17:23 GMT+7
Đăng bởi: Bích Hải (thành viên tích cực)
Nguồn UBND tỉnh


Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao nhiệm vụ thu mua muối và sản xuất, cung ứng muối Iốt, bột canh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho Công ty CP Hải Châu và Công ty CP Visaco. Công ty CP Hải Châu và Công ty CP Visaco chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, UBND các huyện liên quan tổ chức thực hiện tốt việc thu mua muối và sản xuất, cung ứng muối Iốt, bột canh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Đối với việc cung ứng muối Iốt cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng Khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn, đảm bảo việc cung ứng thuận lợi, kịp thời, đủ số lượng, chất lượng; giao Công ty cổ phần thương mại miền núi Thanh Hóa tiếp tục chủ trì tổ chức cung ứng muối Iốt cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; Công ty cổ phần thương mại miền núi Thanh Hóa phối hợp với Công ty CP Hải Châu và Công ty CP Visaco để tổ chức thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Việc cung muối Iốt cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn phải kịp thời, chất lượng, giá hợp lý, đúng mục đích, đúng đối tượng và đảm bảo các quy định của Nhà nước. Ưu tiên thu mua, chế biến muối của diêm dân Thanh Hóa để thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc, Công ty cổ phần thương mại miền núi Thanh Hóa, Công ty CP Hải Châu, Công ty CP Visaco và các ngành, UBND các huyện liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành Trung ương, tình hình cụ thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện thu mua muối và sản xuất, cung ứng muối Iốt trên địa bàn tỉnh.

 

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bích Hải (thành viên tích cực)
Nguồn UBND tỉnh
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!