Thứ 6, 26/8/2016 | 09:34 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Ảnh minh họa.


Với tổng kinh phí thực hiện trên 3,6 tỷ đồng, bao gồm: Kinh phí hỗ trợ lao động xuất khẩu là 3,613 tỷ đồng (3.613 lao động x 1 triệu đồng/1 lao động); kinh phí hỗ trợ lãi suất tiền vay là 327 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng thu hồi kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2015 còn thừa là trên 2,2 tỷ đồng; bổ sung kinh phí thực hiện chính sách năm 2015 còn thiếu cho các huyện là 325 triệu đồng.

Nguồn kinh phí trên được trích từ nguồn kinh phí thu hồi thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2015 còn thừa về nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2016.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính thông báo bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các huyện để tổ chức thực hiện; đồng thời, thực hiện việc thu hồi số kinh phí thừa tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa về nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2016.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm hoàn trả kinh phí về ngân sách tỉnh theo quy định của Nhà nước và sử dụng kinh phí được cấp bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Thanh Hải

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!