Thứ 4, 20/7/2016 | 21:26 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Ảnh minh họa.


Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, tái định cư xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu Phủ Từ, trưng bày, quản lý, dịch vụ và cảnh quan di tích Lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng.

Mục tiêu của dự án là tạo quỹ đất phục vụ nhu cầu tái định cư của các hộ dân phải di dời để GPMB thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu Phủ Từ, trưng bày, quản lý, dịch vụ và cảnh quan di tích lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc; từng bước hoàn thiện theo Quy hoạch, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực, hình thành khu dân cư mới hiện đại.

Theo đó, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư xã Vĩnh Hùng theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 8/1/2016.  

Tổng mức đầu tư trên 60 tỷ đồng. Nguồn vốn từ nguồn kinh phí bồi thường GPMB và tái định cư Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu Phủ Từ, trưng bày, quản lý, dịch vụ và cảnh quan di tích lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng và nguồn đấu giá quyền sử dụng đất và huy động hợp pháp khác.

Chủ đầu tư là UBND huyện Vĩnh Lộc. Thời gian thực hiện năm 2016-2017.


 

Thanh Hải

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm