Thứ 2, 22/8/2016 | 14:58 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Hoàn trả lại tiền BHYT cho học sinh vùng bãi ngang.


UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo ngành BHXH tỉnh, phối hợp với các địa phương triển khai công tác hoàn trả lại tiền mua BHYT của đối tượng học sinh, sinh viên các xã vùng bãi ngang, vùng đặc biệt khó khăn theo đúng quy định.

Theo đó, UBND các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia và thị xã Sầm Sơn đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát chuyển danh sách đề nghị hoàn trả tiền tự đóng BHYT của học sinh, sinh viên các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển; chuyển bảo hiểm cùng cấp, thực hiện chuyển đủ, kịp thời phần kinh phí đóng BHYT còn nợ vào quỹ BHYT theo quy định.

BHXH tỉnh giao cho BHXT cấp huyện phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn trả tiền mua BHYT của đối tượng là học sinh, sinh viên các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển đúng quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/09/2016.

 

 

Thảo Nguyên

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!