Thứ 6, 12/8/2016 | 17:34 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)

 

>> Nguyên Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa 'qua mặt' Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sở Y tế Thanh Hóa.


Trước đó, từ năm 2009 – 2015, ông Hoàng Sỹ Bình không thông qua UBND tỉnh ban hành các quyết định về tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động tại các đơn vị Sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế và hợp đồng lao động y tế xã, phường, thị trấn; chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ… Căn cứ vào các quy định hiện hành thì những quyết định, văn bản do ông Bình ký ban hành là sai, không đúng thẩm quyền.

Liên quan đến hướng giải quyết việc hàng nghìn cán bộ, nhân viên y tế đã được tuyển dụng trong giai đoạn này, ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: Quan điểm xử lý việc này của ngành là vẫn giữ nguyên việc làm đối với cán bộ, nhân viên. Đồng thời xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể dẫn đến sự thiếu sót trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển...

Như đã đưa tin trước đó, trong giai đoạn 2009- 2015, ông Bình đã “qua mặt” Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 697/QĐ-SYT ngày 26/11/2009 về tuyển dụng viên chức, HĐLĐ tại các đơn vị Sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế và HĐLĐ y tế xã, phường thị trấn.

Ngày 3/1/2011, ông Bình tiếp tục ban hành Quyết định 987/QĐ-SYT sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 697.

Ngày 27/10/2010, ông Bình ban hành Công văn số 1559/SYT-TCCB về chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ, trong đó có nội dung bắt buộc yêu cầu về bằng cấp đối với việc bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó các khoa, phòng.

Đối chiếu với Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  tổ chức Sở Y tế; Quyết định 3766/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 2/3/2007 và Quyết định số 1138/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa thì những quyết định, văn bản trên do ông Bình ban hành là sai trái và không đúng thẩm quyền.

Lợi dụng vào những “tấm bùa hộ mệnh” đã phê duyệt của Giám đốc Sở Y tế, chỉ tính riêng trong giai đoạn 2011 - 2015, toàn ngành Y tế Thanh Hóa đã được Giám đốc Sở này đồng ý tuyển dụng 3.721 người (hợp đồng không xác định thời hạn 1.291 người, hợp đồng xác định thời hạn 1.640 người). Tất cả các lao động được tuyển dụng này không được Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Cụ thể, tại 4 Trung tâm Y tế (TTYT) tuyến tỉnh, ông Bình đã phê duyệt tuyển 60 lao động hợp đồng gồm 1 bác sỹ, 59 vị trí khác; thực hiện tuyển dụng 67 người gồm 1 bác sỹ, 63 vị trí khác. Tại 10 TTYT tuyến huyện, ông Bình đã phê duyệt tuyển 70 LĐHĐ gồm 4 bác sỹ và 66 vị trí khác. Còn lại các lao động được tuyển dụng ở 15/15 bệnh viện đều không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài việc tuyển dụng 3.721 người không được phép của Chủ tịch UBND tỉnh, dưới thời ông Bình còn bổ nhiệm, luân chuyển trái quy định nhiều lãnh đạo cấp phòng không nằm trong Quy hoạch, không làm quy trình bổ nhiệm, gây bức xúc cho đội ngũ cán Bộ Y tế tỉnh nhà.

 

 

Thảo Nguyên

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm