Thứ 5, 11/8/2016 | 15:01 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Theo đó, mục tiêu của dự án nhằm tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Gia Miêu để lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - Xã hội của địa phương.

 

Mô hình mới của di tích sau khi được trùng tu.


Quy mô đầu tư gồm tu bổ Đại đình; phục hồi Hậu cung; Xây dựng nhà Tả vu, Tứ trụ, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, am hóa vàng, tu sửa một số đoạn tường rào bị sụt lún.

Đây là dự án thuộc nhóm C, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 14,9 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự kiến không quá 3 năm (2017 – 2019)

Đình Gia Miêu là nơi phát tích của nhà Nguyễn. Đất Gia Miêu sinh Nguyễn Công Duẩn, công thần khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427), được vua Lê Thái Tổ phong Thái Bảo Hoành Công. Tiếp các đời con, cháu, chắt, chút (Nguyễn Đức Trung – Nguyên Văn Lang – Nguyễn Hoằng Dụ – Nguyễn Kim…) đều lần lượt làm đại thần trong triều. Vì tính chất thiêng liêng đặc biệt ấy nên nhà Nguyễn gọi Gia Miêu là đất Quý Hương (tên Nôm gọi là Bái Đền), gọi huyện Tống Sơn là Quý Huyện.

 

Khung cảnh Gia Miêu ngoại trang hồi đầu thế kỷ XX


Đình Gia Miêu là một trong ba địa điểm của khu di tích nhà Nguyễn (Lăng Triệu Tường, Miếu Triệu Tường và Đình Gia Miêu). Hiện Lăng Triệu Tường và Miếu Triệu Tường gần như không còn. Vào hai năm 2006-2007, dòng họ Nguyễn Phúc ở Huế đã về đây trùng tu khôi phục lại nơi thờ vọng, bia và nhà bia của Lăng Triệu Tường ở chân núi Triệu Tường.

Đình Gia Miêu thờ Nguyễn Công Duẩn. Đình được vua Gia Long cho xây dựng vào năm 1806 cùng thời với việc xây dựng khu Lăng miếu Triệu Tường. Đây là một công trình kiến trúc gỗ với một mặt bằng xây dựng có diện tích 374,8m2. Dưới thời Nguyễn, ngôi đình này có nghệ thuật kiến trúc tiêu biểu ở tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Thu Trang

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc

Các công trình Văn hóa, di tích lịch sử tại Gia Miêu, Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa không còn được như xưa là một mất mát không thể so sánh của Thanh Hóa nói riêng.
Vai trò của Chúa Nguyễn, Vua Nguyễn vô cùng to lớn về việc mở mang lãnh thổ Việt Nam mà trước đấy trong lịch sử các triều đại chưa từng có công trạng nay. Dòng dõi các Chúa Nguyễn, Vua Nguyễn đều là các Công thần, Đại thần trong tất cả các các triều đại trước.

 
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm