Thứ 4, 01/6/2016 | 09:08 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)

Toàn cảnh hội nghị biểu dương điển hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào các DTTS tỉnh Thanh Hóa.


Các DTTS tỉnh Thanh Hóa Tập trung ở 11 huyện miền núi và 6 huyện giáp ranh, với hơn 64 vạn người, gồm 6 dân tộc chủ yếu: Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao, Khơ Mú.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đã phát huy tốt người có uy tín trong đồng bào DTTS, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở tuyến Biên Giới, vùng miền núi, dân tộc tỉnh.

Giai đoạn 2012-2016, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và đạt được nhiều kết quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” đã phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo đồng bào DTTS tích cực tham gia. Kinh tế - xã hội của đồng bào DTTS có những bước phát triển mới bền vững hơn, làm cho diện mạo nông thôn, đặc biệt là vùng nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS từng bước được nâng lên.

Toàn tỉnh đã bình xét được 8.002 người có uy tín. Họ là những người trong các lứa tuổi, thành phần, dân tộc, trên nhiều cương vị công tác, lĩnh vực hoạt động xã hội, đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; nỗ lực phấn đấu vươn lên, chủ động sáng tạo, làm ăn hiệu quả, nâng cao thu nhập cho Gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu, hưởng ứng phong trào “Chung sức Xây dựng NTM”; góp phần chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vận động người dân ổn định cuộc sống, không di cư tự do…

Nhân dịp này, 50 cá nhân là những điển hình tiên tiến trong trong phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 55 cá nhân được trao tặng bằng khen của UB MTTQ tỉnh.

 

 

Mạnh Cường

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm