Thứ 5, 22/9/2016 | 09:21 GMT+7
Đăng bởi: Hồng Đức (thành viên tích cực)


Dừng các khoản thu không đúng quy định.

 

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đã tiếp tục ký văn bản gửi các sở, ngành, địa phương yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh việc chính quyền xã Hà Vinh, huyện Hà Trung và một số địa phương của huyện Nông Công, Hậu Lộc đã thu nhiều khoản đóng góp của nhân dân sai quy định.

Những người dân còn nợ các khoản đóng góp bị chính quyền xã gây khó dễ khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Nhằm triệt để xử lý tình trạng lạm thu, thu sai quy định tại các địa phương trên toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Tài chính chủ động thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn cụ thể việc thu các khoản lệ phí và đóng góp tự nguyện đảm bảo công khai, minh bạc, hiệu quả; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các trường hợp vi phạm.

Các Sở Tư pháp tăng cường công tác kiểm tra ở cấp huyện, cơ sở trong việc ban hành, thực hiện các văn bản liên quan đến việc đóng góp của nhân dân, nếu phát hiện sai sót phải kiến nghị hủy, sửa đổi, bổ sung phù hợp theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh không để sai phạm diễn ra như tại xã Hà Vinh trong việc gây Khó khăn cho người dân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính như giấy khai sinh, đăng ký kết hôn và thực hiện các thủ tục hành chính khác...

Thanh tra tỉnh đưa vào kế hoạch hàng năm việc kiểm tra công tác thu chi tài chính ở cấp xã, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện... Kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể cá nhân có sai phạm.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường việc kiểm tra thực hiện chi trả các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, kiểm tra các khoản thu ở tất cả các xã, thị trấn thuộc huyện, dừng các khoản thu không đúng quy định.

Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Tài chính trước ngày 30/10/2016; Sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 12/11/2016.

 

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Hồng Đức (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm