Thứ 5, 10/11/2016 | 08:00 GMT+7
Đăng bởi: Mai Linh (thành viên tích cực)


Theo đó, đối tượng được áp dụng là tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần Kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; đồng thời hỗ trợ các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ gồm: Sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng Công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, giống cây trồng và quyền tác giả.

Phạm vi áp dụng cho các văn bằng bảo hộ được cấp có thẩm quyền ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ trong thời hạn chương trình này có hiệu lực thi hành, đồng thời chương trình chỉ hỗ trợ cho các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ chưa nhận được sự hỗ trợ từ các chính sách khác của tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2020 hỗ trợ khai thác, áp dụng thực tiễn cho ít nhất 2 sáng chế/giải pháp hữu ích trên địa bàn tỉnh; đến năm 2020 hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho ít nhất 15 sản phẩm đặc thù của địa phương, sản phẩm truyền thống mang địa danh; đảm bảo tất cả các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của tỉnh có nhu cầu đều được hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; đáp ứng 100% tập thể, cá nhân có nhu cầu được tuyên truyền, tập huấn kiến thực về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ; đáp ứng 100 các sản phẩm truyền thống của địa phương đã được cấp văn bằng bảo hộ có nhu cầu đều được hỗ trợ để quảng bá xúc tiến thương mại tại các kỳ hội chợ trong nước.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 là 33,8 tỷ đồng.

 

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Mai Linh (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!