Thứ 5, 25/8/2016 | 16:24 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Ảnh minh họa.


Mục đích việc thi tuyển nhằm tuyển chọn được những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức; nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật cả Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực thi công vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tuyển chọn được những người xứng đáng đảm nhận những vị trí Việc làm còn thiếu trong cơ quan, đơn vị, cũng như bổ sung và tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu việc tuyển chọn công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và chỉ tiêu biên chế của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo về số lượng, chất lượng; đúng đối tượng cơ cấu, đủ điều kiện và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức cần tuyển dụng; việc thi tuyển phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định tại Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh trong thi tuyển; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Điều kiện dự thi tuyển công chức: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có đơn dự tuyển và lý lịch rõ ràng, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành cần tuyển và có chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, đủ sức khỏe đề thực hiện nhiệm vụ. Người dự thi tuyển công chức phải dự thi đủ các môn, gồm: Môn kiến thức chung, Môn nghiệp vụ chuyên ngành, Môn ngoại ngữ, Môn Tin học văn phòng.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên năm 2016 là 176 người. Thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2016 nộp hồ sơ đăng ký dự thi và phí dự thi tuyển trực tiếp tại trụ sở cơ quan sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thời gian tổ chức thi tuyển công chức năm 2016 của tỉnh dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2016.

 

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

 

 

Mai Linh

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm