Thứ 7 27/8/2016 | 10:17 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Chào mừng Quốc khánh 2/9.


Thực hiện Chỉ thị số 45-CT-TW ngày 22-7-2010 của Bộ chính trị về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm; Nghị định số 145/2012/NĐ-CP ngày 29-10-2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016, trong dịp Quốc khánh 2/9 năm 2016, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân không tổ chức đến chức mừng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, dành thời gian thăm hỏi, động viên các Gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội, sản xuất kinh doanh, khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).

 

 

Nguồn UBND tỉnh

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm