Thứ 6, 01/7/2016 | 20:53 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Các điều tra viên thu thập thông tin ở các hộ dân xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn.


Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản lần này là lần thứ 5 được triển khai trên địa bàn cả nước. Sau khi điều tra các kết quả sẽ được sử dụng để đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương.

Bên cạnh đó, kết quả của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cũng được sử dụng để đánh giá việc thực hiện một số nội dung của các Chương trình mục tiêu Quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Các số liệu của cuộc Tổng điều tra cũng sẽ phục vụ công tác thống kê và xây dựng cơ sơ dữ liệu nông nghiệp, nông thôn, làm cơ sở cho các cuộc điều tra định kỳ ở những năm tiếp theo.

Xác định được vai trò, tầm quan trọng của cuộc Tổng điểu tra, thời gian qua, công tác chuẩn bị trên địa bàn tỉnh được tiến hành khẩn trương và nghiêm túc. Toàn tỉnh có 6.352 địa bàn điều tra với hơn 830.000 hộ; 275 địa bàn điều tra mẫu với 2.475 hộ, gần 850 trang trại; huy động gần 12 nghìn người tham gia, trong đó trên 8.000 người trực tiếp làm điều tra viên và tổ trưởng. Đặc biệt, cuộc tổng điều tra lần này có mở rộng phạm vi điều tra trên lĩnh vực hoạt động sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị và khu vực do Bộ quốc phòng quản lý.

Triệu Sơn là một trong những huyện trọng điểm về nông nghiệp, trong cuộc tổng điều tra lần này có 53.574 hộ nằm trong diện điều tra. Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo huyện đã huy động 490 tổ trưởng và điều tra viên, điều tra trên 388 địa bàn. Trước ngày ra quân tổng điều tra, các tổ trưởng và điều tra viên đã tập huấn đầy đủ kiến thức nghiệp vụ; các loại phiếu điều tra; vật tư văn phòng phẩm cần thiết phục vụ điều tra.

Ngay sau lễ phát động, các điều tra viên đã tiến hành xuống địa bàn đã được phân công và thu thập thông tin một cách chính xác, cụ thể từng hộ Gia đình, sau đó rút Kinh nghiệm để triển khai ra phạm vi toàn tỉnh. Thời gian thực hiện công tác thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ được triển khai từ ngày 1/7 đến 30/7. 

 

 

 

Hồng Đức

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!