Thứ 7 01/10/2016 | 15:12 GMT+7
Đăng bởi: Linh Phương (thành viên tích cực)


Ảnh minh họa.


Việc rà soát nhằm xác định Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và Phân tích, thống kê, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như các chiều thiếu hụt tiếp cận dịch vụ Xã hội cơ bản, làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2017 và định hướng, điều chỉnh chính sách giảm nghèo cho giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đối tượng rà soát là hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2016 và các Gia đình có khả năng nghèo, cận nghèo có giấy đề nghị xét hộ nghèo trên phạm vi toàn tỉnh.

Việc rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình (căn cứ Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28//-2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
 
Thời điểm tổ chức rà soát từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2016.

 

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Linh Phương (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm