Thứ 2, 22/8/2016 | 17:16 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Trạm y tế khang trang, Trường THCS với 16 phòng học được xây mới, 30 km đường Giao thông nông thôn được bê tông hóa là những công trình được xây dựng từ  4,7 tỷ đồng chương trình hỗ trợ kích cầu Nông thôn mới của huyện Tĩnh Gia phân bổ cho xã Anh Sơn. Với nguồn kinh phí này, xã Anh Sơn đã trích thêm nguồn ngân sách xã, huy động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.  Đến nay, xã Anh Sơn đã hoàn thành 17 tiêu chí nông thôn mới.

 

Bê tông hóa  30 km đường giao thông nông thôn.


Để đẩy nhanh tiến độ Nông thôn mới, từ năm 2015, huyện Tĩnh Gia đã ban hành Quyết định kiện toàn lại ban chỉ đạo chương trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xác định cụ thể lộ trình cho từng xã, thôn thực hiện phù hợp với điều kiện địa phương. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của TW, của tỉnh, trong 2 năm 2015- 2016, huyện Tĩnh Gia đã phân bổ 19,6 tỷ đồng nguồn kinh phí xây dựng Nông thôn mới hỗ trợ cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, đã kích cầu các xã tập trung huy động thêm các nguồn vốn đầu tư hoàn thiện 19 tiêu chí Nông thôn mới theo quy định.

Tính đến tháng 6/2016, huyện Tĩnh Gia đã lồng ghép các chương trình, dự án và huy động được 625 tỷ đồng đầu tư nâng cấp và làm mới trên 259 km đường trục xã, 312 km đường liên thôn, bê tông hoá 336 km đường làng ngõ xóm; 215 km kênh mương nội đồng, 39 trường học đạt chuẩn...

Với  những giải pháp kịp thời, hiệu quả, tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đang được đẩy nhanh. Huyện phấn đấu hết năm 2016 có thêm 4 xã sẽ hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.

 

 

 

Theo TTV

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm