CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
Được quan tâm

Gái bán dâm kiêm luôn môi giới

22.6 k lượt xem
0 Trả lời

Tìm kiếm

Thể thao Du lịch Sức khỏe

ThanhHoa24h.com!

Chung tay góp sức vì một cộng đồng Thanh Hóa vững mạnh & phát triển.
Tỉnh Thanh thắng địa là nơi, Rồng vờn hạt Ngọc, Hạc bơi chân Thành

Trần Khát Chân - Nhà quân sự lớn ở thế kỷ XIV

Avatar
Biên Thùy
Offline
00:00 - 10/9/2016

122 Bài viết

Trần Khát Chân là người thuộc dòng dõi của Trần Bình Trọng, quê ở Hà Lãng, huyện Vĩnh Ninh quê ở Hà Lãng, huyện Vĩnh Ninh (nay là huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa)

Trần Khát Chân - Nhà quân sự lớn ở thế kỷ XIV

Thời Trần Khát Chân là giai đoạn suy vi của triều Trần. Những cuộc chiến tranh triền miên và khốc liệt đối với các lân bang, đặc biệt là đối với Chiêm Thành đã làm cho tiềm lực quốc gia ngày một kiệt quệ. Các vua cuối đời Trần phần lớn là bất tài và bị quyền thần lấn át, thậm chí là bị bức tử (vua bị chết trận là Trần Duệ Tông (1372-1377). Vua bị bức tử là Trần Phế Đế (1377-1381) và Trần Thuận Tông (1388-1398). Vua bị cướp ngôi là Trần Thiếu Đế (1398-1400). Quyền thần khét tiếng nhất là Hồ Quý Ly. Chính Hồ Quý Ly đã cướp ngôi của nhà Trần vào năm 1400.

Bấy giờ, Chiêm Thành đang lúc hưng thịnh. Vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga nhiều phen đem quân ra cướp phá nước ta, có lúc chúng đã thiêu trụi cả kinh thành Thăng Long, buộc vua tôi nhà Trần phải bỏ chạy tán loạn. Nhà Trần đã sai hầu hết các tướng, dốc hết lực lượng ra để chống trả nhưng không sao đánh bại được quân Chiêm Thành. Bấy giờ, hễ tướng nào bị sai ra trận cũng kể như hết hi vọng sống sót trở về. Tình thế rất thê thảm.

Năm Kỷ Tỵ - 1389, quân Chiêm do đích thân Chế Bồng Nga cầm đầu lại tiến ra. Thượng hoàng nhà Trần là Trần Nghệ Tông sai Trần Khát Chân cầm quân đi đánh trả. Sử cũ có đoạn chép: Tháng 11 năm Kỷ Tỵ - 1389, Thượng hoàng sai Trần Khát Chân chỉ huy quân Long Tiệp đi đánh giặc. Trần Khát Chân vâng mệnh, khảng khái nhỏ nước mắt, lạy tạ rồi ra đi. Thượng hoàng cũng khóc tiễn đưa. Quân ta xuất phát từ sông Lô, khi mới đến Hoàng Giang đã gặp giặc. Trần Khát Chân quan sát, thấy địa hình nơi đó khó lòng tổ chức đánh trả, bèn lui về giữ sông Hải Triều. Em trai của Linh Đức là Trần Nguyên Diệu muốn báo thù cho Linh Đức (vì Linh Đức bị Hồ Quý Ly xúi giục Thượng hoàng Trần Nghệ Tông bức tử) liền đem quân đi đầu hàng giặc.

Bấy giờ, Chế Bồng Nga cùng với Trần Nguyên Diệu dẫn hơn một trăm chiến thuyền đến dò xét cách bài binh bố trận của quân ta. Chiến thuyền giặc chưa kịp ổn định hàng ngũ, thì có tên bề tôi nhỏ của Chế Bồng Nga là Ba Lậu Kê, vì bị Chế Bồng Nga trách phạt, sợ bị giết đã chạy sang trại quân của ta, chỉ vào chiến thuyền sơn màu xanh, nói rằng đó là thuyền của vua nước hắn. Trần Khát Chân liền hạ lệnh cho quân sĩ, nhất tề nhả đạn. Thuyền của Chế Bồng Nga bị lủng ván và Chế Bồng Nga trúng đạn mà chết. Người trong thuyền kêu khóc ầm ĩ cả lên. Trần Nguyên Diệu vội cắt đầu của Chế Bồng Nga chạy về với quan quân, nhưng tướng giữ chức Đại đội phó Thượng Đô ở Long Tiệp là Phạm Nhữ Lặc và viên Đầu Ngũ là Dương Ngang liền giết luôn cả Trần Nguyên Diệu, chiếm lấy đầu của Chế Bồng Nga. Quân giặc liền tan vỡ.

Trần Khát Chân liền sai viên Giám Quân là Lê Khắc Khiêm bỏ đầu giặc vào hòm, chạy thuyền gấp về hành tại của Thượng hoàng ở Bình Than để báo tin thắng trận. Bấy giờ, đồng hồ đã điểm canh ba, Thượng hoàng đang ngủ say, giật mình tỉnh giấc, cứ ngỡ là quân giặc đã đánh vào đến tận ngự doanh. Đến khi nghe tin thắng trận, lại lấy được cả đầu của Chế Bồng Nga thì rất là vui mừng. Thượng hoàng liền cho gọi các quan đến để xem cho kỹ. Các quan mặc triều phục, đến và hô “vạn tuế”!

Sau đó, Thượng hoàng nói: Ta với Chế Bồng Nga cầm cự nhau đã lâu nhưng mà nay mới thấy mặt nhau. Việc này nào có khác gì chuyện Hán Cao Tổ thấy đầu Hạng Võ. Thiên hạ yên rồi. Sau khi lập được công lớn này, Trần Khát Chân được phong làm Long Tiệp Phụng Thần Nội vệ Thượng tướng quân, tước Vũ Tiết Quan Nội Hầu và cấp đất đai lập ấp tại Hoàng Mai phía nam thành Thăng Long Hà Nội lúc bấy giờ ngài tròn 24 tuổi.

Trần triều tiếp tục suy thoái, Hồ Quý Ly lúc bấy giờ là quan đầu triều và là bố đẻ của Hoàng hậu Chính Cung đã lộng hành, lộng quyền lấn át vua Trần, giành lấy sứ mạng chống chèo cai trị muôn dân. Năm Quang Thái thứ 10 (1397) Hồ Quý Ly cho dời Đô về Vĩnh Lộc Thanh Hoá, thực hiện hàng loạt các cải cách xã hội, ép vua Thuận Tông nhường ngôi cho thái tử Trần An và đi tu ở cung Bảo Thanh (Hà Trung – Thanh Hoá), sau đó ép vua phải chết và đưa Trần Chiếu Đế lên làm vua mới tròn 3 tuổi, mọi quyền lực cai trị đất nước rơi vào tay Hồ Quý Ly.

Những việc làm độc ác của Hồ Quý Ly đã làm cho một số quan lại ôm ấp tư tưởng trung thành với họ Trần càng thêm bất mãn. Họ cấu kết với nhau tìm cách mưu sát Hồ Quý Ly. Trong số đó có anh em Trần Khát Chân và Trần Nguyên Hạng.

Mùa Hạ (1399) Hồ Quý Ly lập đàn tế tại Nam Giao, dọc bái chân đồi phía tây nam Đốn Sơn. Đây là hội tế cầu trời đất đầu tiên trong lịch sử thời nhà Hồ. Đại lễ được trống dong cờ mở, trướng dương cùng với gươm giáo rợp trời. Nhân cơ hội này các quan tướng trung thành với Trần triều do thượng tướng Trần Khát Chân cầm đầu định tạo phản lật đổ Hồ Quý Ly song sự việc không thành.

Hồ Quý Lý ra lệnh bắt tướng Trần Khát Chân. Trần Nhật Đôn, Phạm Ông Thiệu, .. cùng các quan thân thích của Trần triều bao gồm 370 người bị đem ra hành quyết dưới chân núi Đốn Sơn đó cũng là hội tế đẫm máu trong lịch sử hồi bấy giờ.

 

Đền thờ Trần Khát Chân.

Tương truyền khi bị hành quyết rồi tướng Trần Khát Chân còn phi ngựa lên đỉnh núi Đốn Sơn dõng dạc hét to 3 lần (Trời đất) trời đang nắng bổng tối sầm lại, sắc mặt của ngài sau 3 ngày chết vẫn còn tươi. Sách đại Nam quốc sử và nhiều văn thơ của các triều đại Hậu Lê, triều Nguyễn đã mô tả khí phách của ông là một con người bất khuất. Ông bị hành khuyết vào ngày 24 tháng 4 năm Kỹ Mão (1399) nhân dân trong vùng vô cùng thương tiếc và khâm phục tấm lòng của một bề tôi trung nghĩa nên đã lập đền thờ ông trên núi Đốn Sơn vào đầu thế kỷ thứ XVI và tôn ông là thành hoàng của ba tổng: Tổng Bỉnh, Tổng Cao, Tổng Hồ  (Quang Biểu, Cao Mật, Hồ Nam) ngày nay thuộc huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hoá. Tương truyền ông có công chỉ đạo xây thành đắp luỹ thành Tây Đô (thành Tây Giai – Thành Nhà Hồ).

Ông còn có thuật rút đất, rút đường,… từ xưa nhân dân dân trong vùng Vĩnh Lộc có lệ cầu đảo khi trời hạn hán kéo dài nhân dân địa phương đã tổ chức rước bài vị của ngài ra bờ Sông Mã để tế cầu trời đất ngay trong đêm trời đã đổ mưa cứu dân trong vùng khỏi bị hạn hán kéo dài.

Trần Khát Chân còn là một nhà quân sự lớn của nhân dân ta ở thế kỷ XIV. Học viện nghiên cứu  khoa học chiến lược nghiên cứu quân sự Việt Nam đã đánh giá “Ông là Người Việt Nam đầu tiên sử dụng sức mạnh của pháo binh để đè lên sức mạnh của quân thù trong các cuộc giao tranh. Kháng chiến chống ngoại xâm, bảo về Tổ quốc”.

Đền đốn sơn được Xây dựng ngay trên mảnh đất Ông ngã xuống, mặt tiền hướng về phía thành Tây như: Trần Thái Bảo, Trần Nguyên Hãng, Trụ Quốc Lưỡng hay đền Tháng Lãng vì quê người ở Làng Hà Lăng xưa (Hà Lương). Người mất ngày 24 tháng 4 năm 1999 (Kỷ Mão) hưởng thọ 29 tuổi. Từ xưa tới nay hàng năm nhân dân địa phương tổ chức ngày kỵ cũng là ngày lễ hội hàng năm tại đền (23-24 tháng tư âm lich).

Đền thờ đúc Thánh Trần Khát Chân được xây dựng trên một vị trí địa lý có sơn thuỷ hữu tình. Nơi đây người xưa đã tạo hình một khu đền thiêng theo hình chữ nôm nằm dưới tán một quần thể cây đại thụ như cây trôi, cây sộp, bồ đề, vải, đa, si, sung. Cũng không nhớ rõ từ năm nào người nào đã tạo nên những quần thể tươi tốt đó. Hiện đa phần các cây đại thụ có đường kính từ 0,8 đến 1,5m vẫn toả bóng mượt mà quanh năm.
 
Năm 1992 đền Đốn Sơn đã được Sở Văn hoá thông tin tỉnh Thanh Hoá cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử, vào tháng 12/2001 được Bộ Văn hoá thông tin cấp bằng công nhận di tích lịch sử xếp hạng quốc gia. Ngày nay trên đất nước ta còn nhiều địa phương đô thị đã gắn tên tuổi của người vào công trình phúc lợi như con đường mang tên Trần Khát Chân, những khu phố trường học, khuôn viên gắn tên tuổi người. Đền Đốn Sơn Linh từ một di tích lịch sử văn hoá, một công trình kiến trúc cổ, một điểm hẹn của du khách thập phương trên khắp mọi miền của đất nước.

 

Đặc sản

Địa danh

Di tích lịch sử Thành Nhà Hồ


Khu di tích lịch sử Lam Kinh - Hào khí một thời


Vẻ đẹp thiên nhiên nơi Pù Luông Xứ Thanh


Sầm Sơn - Điểm đến trọn niềm vui


Vườn quốc gia Bến En - vẻ đẹp nguyên sơ của tạo hóa


Suối cá thần Cẩm Thủy - dấu ấn Xứ Thanh